Kontakt

Center for Integration
Danmarksvej 30 H4
8660 Skanderborg
info@cefin.dk

Mads Bentzen, indehaver
mbz@cefin.dk
Tlf: 4053 8614

Mads Bentzen : Indehaver

Indehaver

Mads Bentzen

4053 8614 / mbz@cefin.dk mbz@cefin.dk

Mads Bentzen / Indehaver

Mads har været i det pædagogiske felt siden 1994 og besidder stor viden om udsatte børn og unge. Gennem hans arbejde i Aarhus Kommune, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors Asylafdeling har Mads de sidste 10 år oparbejdet en særlig flygtningefaglig viden med dyb forståelse af traumatisering og sekundær traumatisering. Med et meget solidt kendskab til Serviceloven og mange års erfaring som anden aktør på integrationsområdet, kender og forstår Mads det lovgivningsmæssige grundlag, ligesom han har stor forståelse for den kommunale verden, der er politisk styret, og hvor aktivitet og budget skal hænge sammen.

Hanne Seerup : Socialfaglig konsulent

Socialfaglig konsulent

Hanne Seerup

2239 3607 / hse@cefin.dk hse@cefin.dk

Hanne Seerup / Socialfaglig konsulent

Hanne er uddannet International socialrådgiver og har en kandidat i Pædagogisk Sociologi. Hun står for den daglige koordinering og sparring med familiekonsulenter og integrationsmedarbejdere hos Center for Integration. Hanne har flere års erfaring som socialrådgiver i Århus kommune, hvor hun fungerede som myndighedsrådgiver på ungeområdet på Familiekontor Vest. Herigennem har hun opnået stor erfaring i arbejdet med familier med flygtningebaggrund. Hanne besidder desuden stor viden om Servicelovens bestemmelser, udarbejdelse af § 50 undersøgelser og § 140 handleplaner samt udarbejdelse af statusbeskrivelser.

Jeanette Ruskjær : Pædagogisk konsulent

Pædagogisk konsulent

Jeanette Ruskjær

2555 5040 / jeru@cefin.dk jeru@cefin.dk

Jeanette Ruskjær / Pædagogisk konsulent

Jeanette har en kandidatuddannelse i pædagogik, og varetager den daglige kontakt og udvikling med relevante frivillighedsorganisationer og andre frivillige aktører i de kommuner, hvor Center for Integration løser opgaver. Gennem hendes arbejde i Røde Kors Asylafdeling har Jeanette stor erfaring i pædagogisk arbejde med børn, unge og familier med flygtningebaggrund, skoletilbudsordninger til børn med flygtningebaggrund, udvikling på frivillighedsområdet samt projektstyring. Jeanette er desuden ansvarlig for vores særlige FOKUS-forløb for børn og unge.

Toke Lundstrøm : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Toke Lundstrøm

2231 4505 / toke@cefin.dk toke@cefin.dk

Toke Lundstrøm / Integrationskonsulent

Toke har en kandidat i Arabisk og Islamstudier. Han taler arabisk og har udover intern konsulentfunktion også vejledende og udførende funktioner i de familier, som vi arbejder med.
Toke besidder stor viden om kultursensitiv vejledning af særligt mellemøstlige familier, og han har mange års erfaring i arbejdet med flygtninge gennem arbejdet som boligsocial medarbejder. Derudover har Toke været projektkoordinator og mentor på en række projekter rettet mod unge – herunder Mind Your Own Business.

Manal Kais : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Manal Kais

2234 4583 / mak@cefin.dk mak@cefin.dk

Manal Kais / Familiekonsulent

Manal er uddannet pædagog og har solid erfaring som støttekontaktperson og familiekonsulent for familier med flygtningebaggrund. Manal besidder stærke kompetencer i forhold til at løse opgaver i meget udsatte familier, hvor hun med et skærpet blik for familiestrukturer støtter og vejleder forældre i forældreopgaven. Manal taler, skriver og læser dansk og arabisk.

Hiba Al-Far : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Hiba Al-Far

2242 9268 / hib@cefin.dk hib@cefin.dk

Hiba Al-Far / Familiekonsulent

Hiba er uddannet pædagog og har solid erfaring med at løse opgaver i udsatte familier med flygtningebaggrund. Hiba har erfaring som familiekonsulent, kontaktperson, jobkonsulent, mentor, tolk og kulturformidler. Hun besidder stærke kompetencer i forhold til at arbejde anerkendende og motiverende med integration af udsatte familier med flygtningebaggrund. Hendes fokus er på at skabe et tillidsfuldt og trygt samtalerum. Hiba taler, skriver og læser dansk, engelsk og arabisk.

Ane Hamilton : Socialfaglig konsulent

Socialfaglig konsulent

Ane Hamilton

2243 0778 / ane@cefin.dk ane@cefin.dk

Ane Hamilton / Socialfaglig konsulent

Ane er uddannet international socialrådgiver og har derudover en master i globalisering og integration fra SDU. Hun har desuden et grundigt træningsforløb fra DISPUK. Ane har stor erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere fra ansættelser i midtjyske kommuner samt et krisecenter. Senest har hun været pædagogisk konsulent og afdelingsleder i Integrationsnet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp. Hun har solidt kendskab til Servicelovens bestemmelser og kender til krydspresset hos både myndighed og aktør. Med denne solide bagage har Ane ansvar for koordination og faglig ledelse hos Center for Integration.

Sahar Freije : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Sahar Freije

2243 0596 / saf@cefin.dk saf@cefin.dk

Sahar Freije / Familiekonsulent

Sahar er udannet pædagog. Hun har solid erfaring fra dagtilbudsområdet som pædagog i en daginstitution. Derudover har Sahar stor erfaring som tolk i traumebehandling samt i yderst komplicerede familiesager. Sidst har Sahar erfaring med familiebehandling samt mentor- og kontaktpersonsopgaver.

Sahar taler, læser og skriver dansk og arabisk.

Iben Iversen : Traume- og familiebehandler

Traume- og familiebehandler

Iben Iversen

8181 3948 / ibi@cefin.dk ibi@cefin.dk

Iben Iversen / Traume- og familiebehandler

Iben er uddannet fysioterapeut og har en lang række efteruddannelser og kurser inden for traumebehandling og psykoterapi - herunder neuroaffektiv psykoterapi v/Susan Hart og Marianne Bentzen. Desuden er Iben uddannet yogalærer. Hun har mangeårig erfaring med undervisning og behandling - både individuelt og i grupper - inden for området krop, traumer, kropsterapi, udvikling og psykiatri. Ibens store interessefelter er to delvist overlappende områder: hvordan man støtter og opbygger ressourcer kropsligt og personlighedsmæssigt samt sammenhængen mellem nervesystemet, stress/traume problematikker. Iben har længe været optaget af at arbejde med at forebygge følgerne af traumer hos børn gennem leg og musik, hvor kropsterapeutiske og musikpædagogiske aktiviteter støtter børnenes evne til at regulere deres autonome nervesystem og derved udvikle deres evne til selvregulering.

Harme Kadir : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Harme Kadir

25110238 / hak@cefin.dk hak@cefin.dk

Harme Kadir / Familiekonsulent

Harme blev uddannet pædagog i 2014. Hun har erfaring fra Dansk Flygtningehjælp, hvor hun arbejdede som socialpædagog og familiekonsulent for familier med flygtningebaggrund. Som familiekonsulent hos Center for Integration, trækker Harme på sin store indsigt i de forskelligartede og komplekse udfordringer, som flygtningefamilier kan have i Danmark. Derudover har hun arbejdet frivilligt med flygtninge i Irak/Kurdistan og kender derfor den kulturelle kontekst indefra. Harmes modersmål er kurdisk, og derudover skriver og taler hun dansk, engelsk og arabisk.

Emal Aslam : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Emal Aslam

2085 6466 / emal@cefin.dk emal@cefin.dk

Emal Aslam / Integrationskonsulent

Emal har en bachelor i Statskundskab og en kandidat i International Sikkerhed og Folkeret fra Syddansk Universitet. Han har blandt andet erfaring fra Dansk Flygtningehjælp, hvor han arbejdede som teamleder i en flygtningelejr i Athen. Herudover har han været dybt involveret i flere humanitære projekter med fokus på børn og unge i blandt andet Afghanistan. Emal bruger sin alsidige erfaring og menneskelige indsigt i arbejdet med udsatte personer og familier hos Center for Integration. Emal taler Pashto, Dari og Urdu/Hindi

Dilman Abdalrahim : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Dilman Abdalrahim

2555 5025 / dia@cefin.dk dia@cefin.dk

Dilman Abdalrahim / Familiekonsulent

Dilman læser til socialrådgiver og har over 10 års erfaring i arbejdet med udsatte familier med flygtningebaggrund – herunder som kulturmedarbejder på Klinik for Traumatiserede Flygtninge, samt flere år som støttekontaktperson i flere kommuner. Derudover har Dilman 10 års erfaring som godkendt tolk hos Rigspolitiet, Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.
Dilman taler, læser og skriver dansk, kurdisk, arabisk, farsi og engelsk

Marie Blæsild : Visuel antropolog

Visuel antropolog

Marie Blæsild

2094 3660 / mar@cefin.dk mar@cefin.dk

Marie Blæsild / Visuel antropolog

Marie er uddannet visuel antropolog og har arbejdet med formidling i mange år. Hos os står Marie for en lang række kommunikative opgaver - herunder nyhedsbrev og grafisk design. Gennem frivilligt arbejde, blandt andet i DFUNK og Ungdommens Røde Kors, har Marie erfaring fra arbejdet med integration.

Benigne J. M. Søndergaard : Samværskonsulent

Samværskonsulent

Benigne J. M. Søndergaard

2239 4002 / bjs@cefin.dk bjs@cefin.dk

Benigne J. M. Søndergaard / Samværskonsulent

Benigne er uddannet jordemoder og har 35 års ansættelse på Kolding Sygehus bag sig. Hun har mange års erfaring som tolk og støtteperson. Benigne varetager opgaver med støttet og overvåget samvær i svære anbringelsessager i familier med grønlandsk baggrund.
Benigne taler, læser og skriver dansk og grønlandsk.

Nasra H. Hirsi : Familiekonsulent og socialrådgiver

Familiekonsulent og socialrådgiver

Nasra H. Hirsi

2260 3242 / nah@cefin.dk nah@cefin.dk

Nasra H. Hirsi / Familiekonsulent og socialrådgiver

Nasra er uddannet socialrådgiver og har solid erfaring i arbejdet med udsatte flygtninge gennem hendes arbejde på en kostskole med uledsagede mindreårige flygtninge, samt integration af nyankomne flygtningefamilier i en kommune. Derudover har Nasra flere års erfaring som tolk, hvor hun blandt andet har tolket for Afdeling for Traume- og Torturoverlevere. Nasra taler, læser og skriver dansk, engelsk og somalisk.