Det gør vi

Kvinder i forandring

Motivation, handling og samfundsdeltagelse

Manglende motivation og arbejdsidentitet er sammen med helbredsproblemer, traumer og eneansvar for familien væsentlige barrierer for at komme i beskæftigelse blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Vores gruppeforløb kan styrke kvindernes handleevner, motivation og tro på, at en balance mellem arbejde og familieliv kan realiseres trods svære livsudfordringer.

Målgruppe

Vores forløb er målrettet kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som af personlige, sociale og helbredsmæssige udfordringer står uden for arbejdsmarkedet. Målgruppen er i høj grad udsat for isolation, fattigdom, dårligt helbred, lav forståelse af kultur og forventninger samt nedsat handleevne til at håndtere livsudfordringer. I kombination med traumer og følelser af mistillid, meningsløshed og fortvivlelse er beskæftigelse ofte ikke et realistisk mål.

Hvad kan vi

Vi har indgående kendskab til målgruppens udfordringer, og vi er specialiserede i at arbejde kultursensitivt. Vores praksisnære erfaringer med kvindernes hverdagsliv gør, at vi kan tilrettelægge indsatser, som skaber bedst muligt grundlag for personlig udvikling.

Vores forløb

Hvert forløb skræddersyes med udgangspunkt i kvindernes behov og udfordringer. Temaerne vil fx være arbejds- og familieliv, kultur og identitet, danske samfundsforhold, rettigheder og pligter, sundhed, motion mm. På tværs af temaerne fokuseres der på styrkelse af den enkeltes oplevelse af håndterbarhed, begribelighed og meningsfuldhed.

Forløbet bygger på evidensbaserede metoder og tilgange til personlig udvikling, sundhedsfremme og beskæftigelsesrettet kompetenceudvikling.

Kernefokus for Kvinder i Forandring er at skabe motivation, understøtte handling samt øge samfundsdeltagelse.