Om os

Mads Bentzen : Indehaver

Indehaver

Mads Bentzen

4053 8614 / mbz@cefin.dk mbz@cefin.dk

Mads Bentzen / Indehaver

Mads stiftede Center for Integration i slutningen af 2016. Han har  været i det pædagogiske felt siden 1994 og besidder stor viden om udsatte børn og unge. Gennem hans arbejde i Aarhus Kommune, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors Asylafdeling har Mads de sidste 10 år oparbejdet en særlig flygtningefaglig viden med dyb forståelse af traumatisering og sekundær traumatisering. Med et meget solidt kendskab til Serviceloven og mange års erfaring som anden aktør på integrationsområdet, kender og forstår Mads det lovgivningsmæssige grundlag, ligesom han har stor forståelse for den kommunale verden, der er politisk styret, og hvor aktivitet og budget skal hænge sammen.

I dag er Center for Integration ophørt med at levere ydelser og har overdraget alle opgaver og ansatte til Flora Familie.

Historien om Center for Integration og baggrunden for overdragelsen af aktiviteterne kan læses her - vores historie.

Mads kan fortsat kontaktes for sparring, konsulentbistand, rådgivning, oplæg og undervisning.