Om os

Mads Bentzen : Indehaver

Indehaver

Mads Bentzen

4053 8614 / mbz@cefin.dk mbz@cefin.dk

Mads Bentzen / Indehaver

Mads har været i det pædagogiske felt siden 1994 og besidder stor viden om udsatte børn og unge. Gennem hans arbejde i Aarhus Kommune, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors Asylafdeling har Mads de sidste 10 år oparbejdet en særlig flygtningefaglig viden med dyb forståelse af traumatisering og sekundær traumatisering. Med et meget solidt kendskab til Serviceloven og mange års erfaring som anden aktør på integrationsområdet, kender og forstår Mads det lovgivningsmæssige grundlag, ligesom han har stor forståelse for den kommunale verden, der er politisk styret, og hvor aktivitet og budget skal hænge sammen.

Alice Lindhardsen : Socialfaglig koordinator

Socialfaglig koordinator

Alice Lindhardsen

2238 2876 / acl@cefin.dk acl@cefin.dk

Alice Lindhardsen / Socialfaglig koordinator

Alice er uddannet socialrådgiver og har solid og bred erfaring indenfor integrationsområdet som socialrådgiver, integrationskonsulent og familierådgiver.

Alice har desuden mange års erfaring med sig fra psykiatrien hvor hun bl.a. har været primær behandler for borgere med skizofreni, psykoser, bipolar lidelser og PTSD.

Senest har Alice arbejdet som socialrådgiver ved Afdeling for Traume- og Torturoverlevere ved Region Syddanmark, med opgaver som rådgivning, psykoedukation, behandling af borgere med PTSD samt pårørendearbejde.

Med stor faglig, menneskelig og psykiatrisk erfaring, bruger Alice sin gode mavefornemmelse i arbejdet som socialfaglig koordinator hos Center for Integration.

Ane Hamilton : Socialfaglig koordinator

Socialfaglig koordinator

Ane Hamilton

2243 0778 / ane@cefin.dk ane@cefin.dk

Ane Hamilton / Socialfaglig koordinator

Ane er uddannet international socialrådgiver og har derudover en master i globalisering og integration fra SDU. Hun har desuden et grundigt træningsforløb fra DISPUK. Ane har stor erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere fra ansættelser i midtjyske kommuner samt et krisecenter. Senest har hun været pædagogisk konsulent og afdelingsleder i Integrationsnet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp. Hun har solidt kendskab til Servicelovens bestemmelser og kender til krydspresset hos både myndighed og aktør. Med denne solide bagage har Ane ansvar for koordination og faglig ledelse hos Center for Integration.

Georgette Layyous : Socialfaglig koordinator

Socialfaglig koordinator

Georgette Layyous

2239 3607 / gla@cefin.dk gla@cefin.dk

Georgette Layyous / Socialfaglig koordinator

Georgette er uddannet socialrådgiver i 2013 og har en kandidatuddannelse i kriminologi fra 2015.
Hun har specialiseret sig i forebyggelse af ungdomskriminalitet og har i mange år arbejdet med børn, unge og familier i udsatte boligområder i Aarhus.
Georgette har erfaring med pædagogisk arbejde, som Ungerådgiver på Familiekontoret i Aarhus, som driftsansvarlig for en kriminalpræventiv indsats og som primærbehandler på Retspsykiatrisk Hospital i Skejby, hvor hun også har beskæftiget sig med udarbejdelse af mentalundersøgelser.
Georgette har et dybdegående kendskab til vurdering og analyse af menneskers mentale tilstand, hvilket hun bruger i arbejdet som socialfaglig koordinator på Center for Integration.

Hanne Seerup : Socialfaglig koordinator - på barsel

Socialfaglig koordinator - på barsel

Hanne Seerup

2239 3607 / hse@cefin.dk hse@cefin.dk

Hanne Seerup / Socialfaglig koordinator - på barsel

Hanne er uddannet International socialrådgiver og har en kandidat i Pædagogisk Sociologi. Hun står for den daglige koordinering og sparring med familiekonsulenter og integrationsmedarbejdere hos Center for Integration. Hanne har flere års erfaring som socialrådgiver i Århus kommune, hvor hun fungerede som myndighedsrådgiver på ungeområdet på Familiekontor Vest. Herigennem har hun opnået stor erfaring i arbejdet med familier med flygtningebaggrund. Hanne besidder desuden stor viden om Servicelovens bestemmelser, udarbejdelse af § 50 undersøgelser og § 140 handleplaner samt udarbejdelse af statusbeskrivelser.

Hiba Al-Far : Socialfaglig koordinator

Socialfaglig koordinator

Hiba Al-Far

2242 9268 / hib@cefin.dk hib@cefin.dk

Hiba Al-Far / Socialfaglig koordinator

Hiba er uddannet pædagog og har solid erfaring med at løse opgaver i udsatte familier med flygtningebaggrund. Hiba har erfaring som familiekonsulent, kontaktperson, jobkonsulent, mentor, tolk og kulturformidler. Hiba besidder stærke kompetencer i forhold til at arbejde anerkendende og motiverende med integration af udsatte familier med flygtningebaggrund. Hun har været en del af centret fra start og står i dag for koordinering og sparring med vores integrations- og familiekonsulenter.

Jeanette Ruskjær : Socialfaglig koordinator

Socialfaglig koordinator

Jeanette Ruskjær

2555 5040 / jeru@cefin.dk jeru@cefin.dk

Jeanette Ruskjær / Socialfaglig koordinator

Jeanette har en kandidatuddannelse i pædagogik, og varetager den daglige kontakt og udvikling med relevante frivillighedsorganisationer og andre frivillige aktører i de kommuner, hvor Center for Integration løser opgaver. Gennem hendes arbejde i Røde Kors Asylafdeling har Jeanette stor erfaring i pædagogisk arbejde med børn, unge og familier med flygtningebaggrund, skoletilbudsordninger til børn med flygtningebaggrund, udvikling på frivillighedsområdet samt projektstyring. Jeanette er desuden ansvarlig for vores særlige FOKUS-forløb for børn og unge.

Adnan Mustafa : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Adnan Mustafa

2240 5323 / adn@cefin.dk adn@cefin.dk

Adnan Mustafa / Familiekonsulent

Adnan er uddannet pædagogisk assistent, og har juridisk baggrund fra Syrien, hvor han har haft egen advokatpraksis. Han har arbejdet som frivillig rådgiver hos Dansk Flygtningehjælp i 4 år og har herfra stor erfaring med rådgivning, tolkning og pædagogisk støtte til udsatte personer med flygtningebaggrund. Adnan har arbejdet med børn i alle aldre i daginstitutioner, skoler, SFO og klubber. Efter et praktikophold hos os i forbindelse med sit studie, er Adnan nu ansat hos Center for Integration som pædagogisk medarbejder.

Amal Hassoun : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Amal Hassoun

2239 4002 / ama@cefin.dk ama@cefin.dk

Amal Hassoun / Familiekonsulent

Amal blev uddannet socialrådgiver i 2018, men har flere års erfaring med udsatte borgere fra Beskæftigelses- og socialforvaltningen. I sit arbejde tillægger hun mennesket en stor værdighed, med den overbevisning om, at de er eksperter i deres liv og hun ekspert i sin faglighed. Som familiekonsulent hos Center for Integration er det en passion at gøre sit bedste for at skabe mening for sine borgere.

Amals modersmål er arabisk, og derudover taler og skriver hun dansk og engelsk.

Amani Mibayyad : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Amani Mibayyad

2224 2316 / amm@cefin.dk amm@cefin.dk

Amani Mibayyad / Familiekonsulent

Amani er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring på integrationsområdet, som både familiekonsulent, tolk og mentor for bl.a. Dansk flygtningehjælp. Amani har høj faglig og praktisk indsigt i arbejdet med udsatte flygtninge og familier med psykosociale og sundhedsmæssige problemstillinger. Som familiekonsulent hos Center for integration arbejder Amani med en meget anerkendende, nysgerrig og helhedsorienteret tilgang i den pædagogiske indsats.

Amani har en arabisk baggrund, og taler Arabisk, Dansk og Engelsk

Anette Rasmussen : Administrativ medarbejder

Administrativ medarbejder

Anette Rasmussen

2224 2107 / anr@cefin.dk anr@cefin.dk

Anette Rasmussen / Administrativ medarbejder

Anette har solid erfaring indenfor løn og økonomi, med bl.a. 17 års erfaring som administrativ medarbejder på en specialskole i Aarhus Kommune. Anette er den uundværlige blæksprutte der hos Center for Integration sikrer den daglige administration og flow i huset med varetagelse af bl.a. løn, økonomi, alle servicefunktioner og HR-opgaver.

Bugge Lind Petersen : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Bugge Lind Petersen

4081 1224 / blp@cefin.dk blp@cefin.dk

Bugge Lind Petersen / Integrationskonsulent

Bugge er uddannet antropolog med supplering i arabisk og islamstudier. Bugge taler arabisk og har flere års erfaring med at undervise og støtte borgere med flygtningebaggrund både i forhold til sprog, tolkning og pædagogisk støtte. Han har desuden en master i dansk som andetsprog og har arbejdet for Lærdansk Aarhus, primært med ene-undervisning af sårbare kursister.
Bugge taler og skriver dansk, engelsk, italiensk og arabisk.

Dilman Abdalrahim : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Dilman Abdalrahim

2555 5025 / dia@cefin.dk dia@cefin.dk

Dilman Abdalrahim / Familiekonsulent

Dilman læser til socialrådgiver og har over 10 års erfaring i arbejdet med udsatte familier med flygtningebaggrund – herunder som kulturmedarbejder på Klinik for Traumatiserede Flygtninge, samt flere år som støttekontaktperson i flere kommuner. Derudover har Dilman 10 års erfaring som godkendt tolk hos Rigspolitiet, Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.
Dilman taler, læser og skriver dansk, kurdisk, arabisk, farsi og engelsk.

Dragana Jovetic : Udviklingskonsulent

Udviklingskonsulent

Dragana Jovetic

2254 5055 / drj@cefin.dk drj@cefin.dk

Dragana Jovetic / Udviklingskonsulent

Dragana er uddannet Cand. Mag i anvendt filosofi og Master i positiv psykologi- begge med speciale i psykisk arbejdsmiljø og organisationsudvikling. Derudover er hun også uddannet pædagog og psykoterapeut. Hun har stor erfaring i arbejdet med flygtninge og generelt mennesker i krise bl.a. fra en stilling som pædagogisk konsulent og psykoterapeut i Integrationsnet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp. Derudover har Dragana forsket i psykiatrien med fokus på tværsektorielt samarbejde, været med til at starte modtagerklasser op i Aalborg kommune samt været gademedarbejder med fokus på forebyggelse af kriminalitet. Hun kommer senest fra en stilling som underviser på UCN, hvor hun underviste i organisering af skole, social -og sundhedsområdet. Ud over det pædagogiske felt har Dragana også beskæftiget sig med det gode arbejdsliv samt organisationsudvikling. Med denne solide bagage har Dragana ansvar for udvikling af den pædagogiske ramme i arbejdet som udviklingskonsulent hos Center for Integration.

 

 

Elise Haich Maahn : Musikterapeut & familiebehandler

Musikterapeut & familiebehandler

Elise Haich Maahn

2222 7738 / ehm@cefin.dk ehm@cefin.dk

Elise Haich Maahn / Musikterapeut & familiebehandler

Elise er uddannet cand.mag. i musikterapi, og har siden 2011 arbejdet indenfor integrationsområdet som integrationskonsulent, omsorgsmedarbejder og kontaktperson. Elise arbejder med blandt andet samtaleterapi, søvnbehandling, praktiske øvelser i stress- og smertehåndtering, samt personlige/narrative samtaler. Hun har solid pædagogisk og terapeutisk erfaring med mange forskellige målgrupper, herunder PTSD-ramte borgere, unge uledsagede flygtninge samt borgere med misbrug.

Farida Mamoo : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Farida Mamoo

2222 4150 / fma@cefin.dk fma@cefin.dk

Farida Mamoo / Familiekonsulent

Farida har juridisk baggrund fra Syrien og en pædagoguddannelse fra Danmark. Hun har flere års erfaring fra Dansk Flygtningehjælp, hvor hun har arbejdet med udsatte familier. Farida trækker på sin store indsigt i både dansk og arabisk/kurdisk kultur i sit arbejde som familiekonsulent hos Center For integration.
Farida taler og skriver kurdisk, arabisk og dansk.

Golizar Abdi : Praktikant

Praktikant

Golizar Abdi

2224 2466 / gab@cefin.dk gab@cefin.dk

Golizar Abdi / Praktikant

Golizar studerer til socialpædagog, og har bag sig 13 års erfaring med børn og unge, bl.a. som engelsk lærer i folkeskolen i Syrien, og som støtte til forældreløse børn og unge flygtet fra krig i Syrien. Hun har desuden arbejdet som tolk, og som frivillig hos Røde Kors med lektiehjælp til flygtningefamilier.

Hun motiveres af at hjælpe flygtninge på vej i Danmark, og som praktikant hos Center for Integration hjælper hun med aktiviteter i pigeklub og er støtte i udsatte familier.

Golizar taler dansk, engelsk, kurdisk og arabisk. 

 

Harme Kadir : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Harme Kadir

2511 0238 / hak@cefin.dk hak@cefin.dk

Harme Kadir / Familiekonsulent

Harme blev uddannet pædagog i 2014. Hun har erfaring fra Dansk Flygtningehjælp, hvor hun arbejdede som socialpædagog og familiekonsulent for familier med flygtningebaggrund. Som familiekonsulent hos Center for Integration, trækker Harme på sin store indsigt i de forskelligartede og komplekse udfordringer, som flygtningefamilier kan have i Danmark. Derudover har hun arbejdet frivilligt med flygtninge i Irak/Kurdistan og kender derfor den kulturelle kontekst indefra. Harmes modersmål er kurdisk, og derudover skriver og taler hun dansk, engelsk og arabisk.

Iben Iversen : Traume- og familiebehandler

Traume- og familiebehandler

Iben Iversen

8181 3948 / ibi@cefin.dk ibi@cefin.dk

Iben Iversen / Traume- og familiebehandler

Iben er uddannet fysioterapeut og har en lang række efteruddannelser og kurser inden for traumebehandling og psykoterapi. Hun har mangeårig erfaring med undervisning og behandling - både individuelt og i grupper - inden for området krop, traumer, kropsterapi, udvikling og psykiatri. Iben har længe været optaget af at arbejde med at forebygge følgerne af traumer hos børn gennem leg og musik, hvor kropsterapeutiske og musikpædagogiske aktiviteter støtter børnenes evne til at regulere deres autonome nervesystem og derved udvikle deres evne til selvregulering.

Jens Kjær Jensen : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Jens Kjær Jensen

2242 1383 / jkj@cefin.dk jkj@cefin.dk

Jens Kjær Jensen / Integrationskonsulent

Jens er uddannet antropolog tilbage i 2007, og har siden opbygget bred erfaring indenfor arbejde med flygtninge, integration samt socialt udsatte. Jens har desuden været rorgænger på verdens største vikingeskib, sejlet over stillehavet, dyrket en masse grøntsager og lavet en prisvindende dokumentarfilm om arbejdet på et afghansk Røde Kors center.

Jens elsker naturen og har som integrationskonsulent hos Center for Integration, gode erfaringer med at bruge naturen aktivt i arbejdet med flygtningebørn.

Kathrine Habdank : Familiebehandler

Familiebehandler

Kathrine Habdank

4055 2550 / kah@cefin.dk kah@cefin.dk

Kathrine Habdank / Familiebehandler

Kathrine er uddannet pædagog med over 10 års erfaring. Hun har desuden en række kurser i specialpædagogik, herunder en diplomuddannelse i neuropsykologi og neuropædagogik. Kathrine bruger sin store pædagogiske erfaring i arbejdet med børnefamilier, hvor hun har særligt fokus på at støtte forældre i at møde barnet dér hvor det er, samt skabe trygge og stabile rammer for udvikling, trivsel og familieliv.

Kathrine taler og skriver dansk, polsk og engelsk.

Line Storgaard Nielsen : Udvikling og dokumentation

Udvikling og dokumentation

Line Storgaard Nielsen

2094 3660 / lsn@cefin.dk lsn@cefin.dk

Line Storgaard Nielsen / Udvikling og dokumentation

Line blev uddannet socialrådgiver tilbage i 2005, og har mange års erfaring med rådgivning og sagsbehandling af børn, unge og familier i flere kommuner, og har desuden været børnesagkyndig rådgiver ved Statsforvaltningen. Line har gennem flere år også arbejdet freelance som tekstforfatter og skribent, og som udviklingskonsulent på Center for Integration bruger hun sit skrivetalent i arbejdet her.

Louise Crandal : Konsulent og underviser

Konsulent og underviser

Louise Crandal

2242 1646 / lcr@cefin.dk lcr@cefin.dk

Louise Crandal / Konsulent og underviser

Louise er Cand.mag. i Journalistik og Filosofi & videnskabsteori. Hun har arbejdet som filosofisk vejleder, facilitator af sokratiske dialoggrupper, underviser i meditation og nærværstræning, freelancejournalist og som rådgiver på Livslinien. Desuden er hun tidligere dobbelt verdensmester i paragliding. Louise varetager primært opgaver med Center for Integrations FOKUS-forløb for børn og unge, hvor der arbejdes med faglig og social udvikling i grupper.

Louise Sølvsten : Visuel kommunikatør og yogalærer

Visuel kommunikatør og yogalærer

Louise Sølvsten

2085 6466 / los@cefin.dk los@cefin.dk

Louise Sølvsten / Visuel kommunikatør og yogalærer

Louise er uddannet grafiker og yogalærer, og har 12 års erfaring indenfor visuel kommunikation. Hun har tidligere arbejdet for en stor dansk international koncern, samt en svensk franchisekæde i Sverige, hvor hun har boet i seks år. Louise elsker at visualisere historier, og har som selvstændig grafiker, blandt andet haft mange opgaver indenfor børnekultur. Som yogalærer underviser Louise i klassisk Hatha yoga og dybdeafstressende Restorativ yoga hos Sølvsten Yoga i Gl. Rye og Ry yoga i Ry.

Hos Center for Integration varetager Louise visuel kommunikation, video, web og design, og underviser i yoga på hold og ved enetimer.

Maisser Al-Atwan : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Maisser Al-Atwan

2242 1545 / mkt@cefin.dk mkt@cefin.dk

Maisser Al-Atwan / Integrationskonsulent

Maisser har en bachelor i engelsk fra Irak, solid erfaring som tolk og læser nu til socialrådgiver. I sit virke som tolk har Maisser blandt andet fungeret som mentor og underviser for nyankomne flygtninge, samt ydet støtte til flygtninge med psykiske problemer og misbrugsproblemer. Fra 2003 til 2006 arbejdede han desuden som tolk for de danske styrker i Irak. Som integrationskonsulent hos Center for Integration er en af Maissers styrker at bygge bro mellem den danske og arabiske kultur.
Maisser taler og skriver dansk, engelsk og arabisk.

Manal Kais : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Manal Kais

2234 4583 / mak@cefin.dk mak@cefin.dk

Manal Kais / Familiekonsulent

Manal er uddannet pædagog og har solid erfaring som støttekontaktperson og familiekonsulent for familier med flygtningebaggrund. Manal besidder stærke kompetencer i forhold til at løse opgaver i meget udsatte familier, hvor hun med et skærpet blik for familiestrukturer støtter og vejleder forældre i forældreopgaven. Manal taler, skriver og læser dansk og arabisk.

Maria Awad : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Maria Awad

2572 5450 / maw@cefin.dk maw@cefin.dk

Maria Awad / Familiekonsulent

Maria er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring fra kommunalt regi, samt som tolk. Hun har stor indsigt i socialt arbejde målrettet særligt udsatte flygtninge, herunder negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Maria bruger sine stærke evner for interkulturel kommunikation og kulturel oversættelse i de afvekslende opgaver hun har hos Center for Integration.
Maria taler og skriver dansk, engelsk og arabisk

Maria Schrøder : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Maria Schrøder

2212 9910 / mas@cefin.dk mas@cefin.dk

Maria Schrøder / Familiekonsulent

Maria er SOSU-hjælper, og har arbejdet på plejehjem i 10 år. Hun brænder for at bruge sine evner og erfaringer til at hjælpe andre. Maria har selv oplevet udfordringer ved at komme til et fremmed land, og derfor glæder det hende at kunne hjælpe andre, som gennemgår det samme.

For Maria er gensidig respekt og selvstændighed vigtige faktorer i arbejdet som familiekonsulent ved Center for Integration, og hun lægger stor vægt på at være professionel i sin relation til familien/borgeren.

Mary Aslamy : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Mary Aslamy

2086 9384 / mary@cefin.dk mary@cefin.dk

Mary Aslamy / Familiekonsulent

Mary er uddannet social og sundhedsassistent og har i mange år arbejdet indenfor psykiatrien og i asylcentre. Hun er godkendt tolk hos Rigspolitiet og har solid erfaring med komplekse tolkeopgaver primært i retten, men også hos politiet, i udlændingstyrelsen og på RCT (Rehabiliteringscenter for torturofre i Haderslev).
Mary har afghansk baggrund, og hun taler dansk, farsi, dari og pashto

Nesrin Aoud : Udviklingskonsulent

Udviklingskonsulent

Nesrin Aoud

4075 2545 / nes@cefin.dk nes@cefin.dk

Nesrin Aoud / Udviklingskonsulent

Nesrin har en kandidat i folkesundhedsvidenskab og besidder en bred tværfaglig viden indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og sociale forandringsprocesser. Nesrin arbejder med udvikling, implementering og evaluering af sociale og sundhedsmæssige interventioner, med henblik på løse komplekse problemstillinger indenfor integrationsområdet. Hun har en høj interkulturel forståelse og har som tidligere boligsocial medarbejder stor erfaring med børn og unge med flygtningebaggrund.

Nesrin taler og skriver dansk, engelsk og arabisk

Ormiya Osman : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Ormiya Osman

2260 3242 / oro@cefin.dk oro@cefin.dk

Ormiya Osman / Familiekonsulent

Ormiya er uddannet Socialrådgiver, og har både socialfaglig og pædagogisk viden og erfaring.

Hun har stor interesse og erfaring i arbejdet med flygtninge- og indvandrere, børn, unge og familier, og bruger i arbejdet som familiekonsulent hos Center for Integration, en bred menneskelig og psykologisk indsigt i relationsdannelsen til udsatte familier.

Ormiya taler Kurdisk-kurmanji, arabisk, dansk, engelsk og tysk.

Pernille Lyrum Sørensen : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Pernille Lyrum Sørensen

2242 1383 / pls@cefin.dk pls@cefin.dk

Pernille Lyrum Sørensen / Integrationskonsulent

Pernille har en bachelor i Arabisk og Islamstudier. Pernille har flere års erfaring som integrationskonsulent og pædagogisk medarbejder hos Dansk Flygtningehjælp, hvor hun særligt har arbejdet med uledsagede mindreårige flygtninge. Hun har desuden erfaring fra det kommunale område ift. kriminalitetsforebyggelse og integration. Derudover har Pernille været involveret i en lang række frivillige tiltag med integration, dialog og kreativitet som omdrejningspunkter.
Pernille taler og skriver dansk, engelsk og arabisk.

Rana Rahmani : Familiebehandler

Familiebehandler

Rana Rahmani

2256 7599 / rar@cefin.dk rar@cefin.dk

Rana Rahmani / Familiebehandler

Rana er uddannet lærer, og har 20 års erfaring med flygtninge, familier og børn, heraf de sidste 12 år som familiekonsulent hos Integrationsnet. Rana har desuden undervist i modtagerklasser i 7 år, har været kulturformidler og underviser i jobbeskæftigelse for voksne flygtninge. Hun er certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi ved Susan Hart og Marianne Bentzen, en viden hun bruger i sit pædagogiske arbejde som familiebehandler hos Center for Integration. Her er hun optaget af leg og aktiviteter som kan styrke udsatte børns ressourcer, og af at søge at forstå en eventuel dysregulering i hjernen, hvilket er en forudsætning for at regulere og relatere til det menneske hun har med at gøre.

 

Rania Noura : Familiekonsulent - på barsel

Familiekonsulent - på barsel

Rania Noura

2266 8886 / ran@cefin.dk ran@cefin.dk

Rania Noura / Familiekonsulent - på barsel

Rania er uddannet socialrådgiver og har stor erfaring i arbejdet med kriminalitetstruede unge, samt med børn og unge, der har haft en turbulent opvækst. Hun har arbejdet med at støtte familier med flygtningebaggrund både indenfor den kommunale sektor, på et opholdssted, samt som driftsansvarlig frivillig i et udsat boligområde. Desuden har Rania erfaring som tolk.

Rania taler og skriver dansk og engelsk, og taler flydende arabisk.

Rikke Siggaard : Traume- og familiebehandler

Traume- og familiebehandler

Rikke Siggaard

2081 6500 / ris@cefin.dk ris@cefin.dk

Rikke Siggaard / Traume- og familiebehandler

Rikke har en kandidat i tværkulturelle studier og er uddannet psykoterapeut. Hun har erfaring med at støtte og udvikle børns indre balance, nærvær og empati gennem sit arbejde i foreningen Børns Livskundskab. Desuden har hun erfaring med udvikling og træning af pædagogiske fagpersoners relationskompetence. Hos Center for Integration varetager Rikke særligt opgaver i forhold til børn i familier med flygtningebaggrund.

Salim El-Daoud : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Salim El-Daoud

2242 0265 / sae@cefin.dk sae@cefin.dk

Salim El-Daoud / Integrationskonsulent

Salim er uddannet pædagog, og har 14 års erfaring med udsatte unge og familier i sociale belastede områder.

Han har også en solid erfaring som kontaktperson og har arbejdet som boligsocial medarbejder.

Som integrationskonsulent hos Center for Integration arbejder Salim udfra et anerkendende menneskesyn og sætter borgeren i centrum.

Han kom selv til Danmark som flygtning i 1987 og har arabisk baggrund. Salim taler dansk, arabisk, engelsk og tysk.

Sahar Freije : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Sahar Freije

2243 0596 / saf@cefin.dk saf@cefin.dk

Sahar Freije / Familiekonsulent

Sahar er uddannet pædagog. Hun har solid erfaring fra dagtilbudsområdet som pædagog i en daginstitution. Derudover har Sahar stor erfaring som tolk i traumebehandling samt i yderst komplicerede familiesager. Senest har Sahar haft erfaring med familiebehandling, samt opgaver som mentor og kontaktperson.

Sahar taler, læser og skriver dansk og arabisk.

Sandra Skovgaard Jensen : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Sandra Skovgaard Jensen

2222 8310 / ssj@cefin.dk ssj@cefin.dk

Sandra Skovgaard Jensen / Familiekonsulent

Sandra er uddannet pædagog og har erfaring med integrationsarbejde fra Dansk Flygtningehjælp. Hun bruger sin pædagogiske viden og sproglige kompetencer (russisk og litauisk) når hun vejleder og støtter både børn og voksne. Sandra har desuden gennemgået en række kurser, herunder Neurosequential Model of Therapeutics (NMT).

Sandra taler og skriver dansk, russisk, litauisk og engelsk

 

 

Sara Ghebre Andom : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Sara Ghebre Andom

2233 5232 / sga@cefin.dk sga@cefin.dk

Sara Ghebre Andom / Familiekonsulent

Sara er uddannet pædagog og har mange års erfaring som integrationskonsulent for unge og familier, 14 års erfaring som skolepædagog i Aarhus kommune, samt været ansat ved Mor/Barn projekt under Dansk Flygtningehjælp. Som familiekonsulent for Center for Integration brænder Sara for arbejdet med mennesker og i at formidle viden om samfundet, skabe kultur- og sprogforståelse, samt bygge bro mellem den enkelte eller familien og systemet.

Sara taler dansk, tigrigna og amharisk.

Toke Lundstrøm : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Toke Lundstrøm

2231 4505 / toke@cefin.dk toke@cefin.dk

Toke Lundstrøm / Integrationskonsulent

Toke har en kandidat i Arabisk og Islamstudier. Han taler arabisk og har udover intern konsulentfunktion også vejledende og udførende funktioner i de familier, som vi arbejder med.
Toke besidder stor viden om kultursensitiv vejledning af særligt mellemøstlige familier, og han har mange års erfaring i arbejdet med flygtninge gennem arbejdet som boligsocial medarbejder. Derudover har Toke været projektkoordinator og mentor på en række projekter rettet mod unge – herunder Mind Your Own Business.