Om os

Mads Bentzen : Indehaver

Indehaver

Mads Bentzen

4053 8614 / mbz@cefin.dk mbz@cefin.dk

Mads Bentzen / Indehaver

Mads har været i det pædagogiske felt siden 1994 og besidder stor viden om udsatte børn og unge. Gennem hans arbejde i Aarhus Kommune, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors Asylafdeling har Mads de sidste 10 år oparbejdet en særlig flygtningefaglig viden med dyb forståelse af traumatisering og sekundær traumatisering. Med et meget solidt kendskab til Serviceloven og mange års erfaring som anden aktør på integrationsområdet, kender og forstår Mads det lovgivningsmæssige grundlag, ligesom han har stor forståelse for den kommunale verden, der er politisk styret, og hvor aktivitet og budget skal hænge sammen.

Toke Lundstrøm : Chefkonsulent

Chefkonsulent

Toke Lundstrøm

2231 4505 / toke@cefin.dk toke@cefin.dk

Toke Lundstrøm / Chefkonsulent

Toke har en kandidat i Arabisk og Islamstudier. Han taler arabisk og har udover intern konsulentfunktion også vejledende og udførende funktioner i de familier, som vi arbejder med.
Toke besidder stor viden om kultursensitiv vejledning af særligt mellemøstlige familier, og han har mange års erfaring i arbejdet med flygtninge gennem arbejdet som boligsocial medarbejder. Derudover har Toke været projektkoordinator og mentor på en række projekter rettet mod unge – herunder Mind Your Own Business.

Hanne Seerup : Socialfaglig koordinator - på barsel

Socialfaglig koordinator - på barsel

Hanne Seerup

2239 3607 / hse@cefin.dk hse@cefin.dk

Hanne Seerup / Socialfaglig koordinator - på barsel

Hanne er uddannet International socialrådgiver og har en kandidat i Pædagogisk Sociologi. Hun står for den daglige koordinering og sparring med familiekonsulenter og integrationsmedarbejdere hos Center for Integration. Hanne har flere års erfaring som socialrådgiver i Århus kommune, hvor hun fungerede som myndighedsrådgiver på ungeområdet på Familiekontor Vest. Herigennem har hun opnået stor erfaring i arbejdet med familier med flygtningebaggrund. Hanne besidder desuden stor viden om Servicelovens bestemmelser, udarbejdelse af § 50 undersøgelser og § 140 handleplaner samt udarbejdelse af statusbeskrivelser.

Hiba Al-Far : Socialfaglig koordinator

Socialfaglig koordinator

Hiba Al-Far

2242 9268 / hib@cefin.dk hib@cefin.dk

Hiba Al-Far / Socialfaglig koordinator

Hiba er uddannet pædagog og har solid erfaring med at løse opgaver i udsatte familier med flygtningebaggrund. Hiba har erfaring som familiekonsulent, kontaktperson, jobkonsulent, mentor, tolk og kulturformidler. Hiba besidder stærke kompetencer i forhold til at arbejde anerkendende og motiverende med integration af udsatte familier med flygtningebaggrund. Hun har været en del af centret fra start og står i dag for koordinering og sparring med vores integrations- og familiekonsulenter.

Adnan Mustafa : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Adnan Mustafa

2240 5323 / adn@cefin.dk adn@cefin.dk

Adnan Mustafa / Familiekonsulent

Adnan er uddannet pædagogisk assistent, og har juridisk baggrund fra Syrien, hvor han har haft egen advokatpraksis. Han har arbejdet som frivillig rådgiver hos Dansk Flygtningehjælp i 4 år og har herfra stor erfaring med rådgivning, tolkning og pædagogisk støtte til udsatte personer med flygtningebaggrund. Adnan har arbejdet med børn i alle aldre i daginstitutioner, skoler, SFO og klubber. Efter et praktikophold hos os i forbindelse med sit studie, er Adnan nu ansat hos Center for Integration som pædagogisk medarbejder.

Anette Rasmussen : Administrativ medarbejder

Administrativ medarbejder

Anette Rasmussen

2224 2107 / anr@cefin.dk anr@cefin.dk

Anette Rasmussen / Administrativ medarbejder

Anette har solid erfaring indenfor løn og økonomi, med bl.a. 17 års erfaring som administrativ medarbejder på en specialskole i Aarhus Kommune. Anette er den uundværlige blæksprutte der hos Center for Integration sikrer den daglige administration og flow i huset med varetagelse af bl.a. løn, økonomi, alle servicefunktioner og HR-opgaver.

Bugge Lind Petersen : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Bugge Lind Petersen

4081 1224 / blp@cefin.dk blp@cefin.dk

Bugge Lind Petersen / Integrationskonsulent

Bugge er uddannet antropolog med supplering i arabisk og islamstudier. Bugge taler arabisk og har flere års erfaring med at undervise og støtte borgere med flygtningebaggrund både i forhold til sprog, tolkning og pædagogisk støtte. Han har desuden en master i dansk som andetsprog og har arbejdet for Lærdansk Aarhus, primært med ene-undervisning af sårbare kursister.
Bugge taler og skriver dansk, engelsk, italiensk og arabisk.

Dilman Abdalrahim : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Dilman Abdalrahim

2555 5025 / dia@cefin.dk dia@cefin.dk

Dilman Abdalrahim / Familiekonsulent

Dilman læser til socialrådgiver og har over 10 års erfaring i arbejdet med udsatte familier med flygtningebaggrund – herunder som kulturmedarbejder på Klinik for Traumatiserede Flygtninge, samt flere år som støttekontaktperson i flere kommuner. Derudover har Dilman 10 års erfaring som godkendt tolk hos Rigspolitiet, Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.
Dilman taler, læser og skriver dansk, kurdisk, arabisk, farsi og engelsk.

Elise Haich Maahn : Musikterapeut & familiebehandler

Musikterapeut & familiebehandler

Elise Haich Maahn

2222 7738 / ehm@cefin.dk ehm@cefin.dk

Elise Haich Maahn / Musikterapeut & familiebehandler

Elise er uddannet cand.mag. i musikterapi, og har siden 2011 arbejdet indenfor integrationsområdet som integrationskonsulent, omsorgsmedarbejder og kontaktperson. Elise arbejder med blandt andet samtaleterapi, søvnbehandling, praktiske øvelser i stress- og smertehåndtering, samt personlige/narrative samtaler. Hun har solid pædagogisk og terapeutisk erfaring med mange forskellige målgrupper, herunder PTSD-ramte borgere, unge uledsagede flygtninge samt borgere med misbrug.

Farida Mamoo : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Farida Mamoo

2222 4150 / fma@cefin.dk fma@cefin.dk

Farida Mamoo / Familiekonsulent

Farida har juridisk baggrund fra Syrien og en pædagoguddannelse fra Danmark. Hun har flere års erfaring fra Dansk Flygtningehjælp, hvor hun har arbejdet med udsatte familier. Farida trækker på sin store indsigt i både dansk og arabisk/kurdisk kultur i sit arbejde som familiekonsulent hos Center For integration.
Farida taler og skriver kurdisk, arabisk og dansk.

Harme Kadir : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Harme Kadir

2511 0238 / hak@cefin.dk hak@cefin.dk

Harme Kadir / Familiekonsulent

Harme blev uddannet pædagog i 2014. Hun har erfaring fra Dansk Flygtningehjælp, hvor hun arbejdede som socialpædagog og familiekonsulent for familier med flygtningebaggrund. Som familiekonsulent hos Center for Integration, trækker Harme på sin store indsigt i de forskelligartede og komplekse udfordringer, som flygtningefamilier kan have i Danmark. Derudover har hun arbejdet frivilligt med flygtninge i Irak/Kurdistan og kender derfor den kulturelle kontekst indefra. Harmes modersmål er kurdisk, og derudover skriver og taler hun dansk, engelsk og arabisk.

Iben Iversen : Traume- og familiebehandler

Traume- og familiebehandler

Iben Iversen

8181 3948 / ibi@cefin.dk ibi@cefin.dk

Iben Iversen / Traume- og familiebehandler

Iben er uddannet fysioterapeut og har en lang række efteruddannelser og kurser inden for traumebehandling og psykoterapi. Hun har mangeårig erfaring med undervisning og behandling - både individuelt og i grupper - inden for området krop, traumer, kropsterapi, udvikling og psykiatri. Iben har længe været optaget af at arbejde med at forebygge følgerne af traumer hos børn gennem leg og musik, hvor kropsterapeutiske og musikpædagogiske aktiviteter støtter børnenes evne til at regulere deres autonome nervesystem og derved udvikle deres evne til selvregulering.

Louise Crandal : Konsulent og underviser

Konsulent og underviser

Louise Crandal

2242 1646 / lcr@cefin.dk lcr@cefin.dk

Louise Crandal / Konsulent og underviser

Louise er Cand.mag. i Journalistik og Filosofi & videnskabsteori. Hun har arbejdet som filosofisk vejleder, facilitator af sokratiske dialoggrupper, underviser i meditation og nærværstræning, freelancejournalist og som rådgiver på Livslinien. Desuden er hun tidligere dobbelt verdensmester i paragliding. Louise varetager primært opgaver med Center for Integrations FOKUS-forløb for børn og unge, hvor der arbejdes med faglig og social udvikling i grupper.

Louise Sølvsten : Visuel kommunikatør og yogalærer

Visuel kommunikatør og yogalærer

Louise Sølvsten

2085 6466 / los@cefin.dk los@cefin.dk

Louise Sølvsten / Visuel kommunikatør og yogalærer

Louise er uddannet grafiker og yogalærer, og har 12 års erfaring indenfor visuel kommunikation. Hun har tidligere arbejdet for en stor dansk international koncern, samt en svensk franchisekæde i Sverige, hvor hun har boet i seks år. Louise elsker at visualisere historier, og har som selvstændig grafiker, blandt andet haft mange opgaver indenfor børnekultur. Som yogalærer underviser Louise i klassisk Hatha yoga og dybdeafstressende Restorativ yoga hos Sølvsten Yoga i Gl. Rye og Ry yoga i Ry.

Hos Center for Integration varetager Louise visuel kommunikation, video, web og design, og underviser i yoga på hold og ved enetimer.

Maisser Al-Atwan : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Maisser Al-Atwan

2242 1545 / mkt@cefin.dk mkt@cefin.dk

Maisser Al-Atwan / Integrationskonsulent

Maisser har en bachelor i engelsk fra Irak, solid erfaring som tolk og læser nu til socialrådgiver. I sit virke som tolk har Maisser blandt andet fungeret som mentor og underviser for nyankomne flygtninge, samt ydet støtte til flygtninge med psykiske problemer og misbrugsproblemer. Fra 2003 til 2006 arbejdede han desuden som tolk for de danske styrker i Irak. Som integrationskonsulent hos Center for Integration er en af Maissers styrker at bygge bro mellem den danske og arabiske kultur.
Maisser taler og skriver dansk, engelsk og arabisk.

Manal Kais : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Manal Kais

2234 4583 / mak@cefin.dk mak@cefin.dk

Manal Kais / Familiekonsulent

Manal er uddannet pædagog og har solid erfaring som støttekontaktperson og familiekonsulent for familier med flygtningebaggrund. Manal besidder stærke kompetencer i forhold til at løse opgaver i meget udsatte familier, hvor hun med et skærpet blik for familiestrukturer støtter og vejleder forældre i forældreopgaven. Manal taler, skriver og læser dansk og arabisk.

Maria Awad : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Maria Awad

2572 5450 / maw@cefin.dk maw@cefin.dk

Maria Awad / Familiekonsulent

Maria er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring fra kommunalt regi, samt som tolk. Hun har stor indsigt i socialt arbejde målrettet særligt udsatte flygtninge, herunder negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Maria bruger sine stærke evner for interkulturel kommunikation og kulturel oversættelse i de afvekslende opgaver hun har hos Center for Integration.
Maria taler og skriver dansk, engelsk og arabisk

Rana Rahmani : Familiebehandler

Familiebehandler

Rana Rahmani

2256 7599 / rar@cefin.dk rar@cefin.dk

Rana Rahmani / Familiebehandler

Rana er uddannet lærer, og har 20 års erfaring med flygtninge, familier og børn, heraf de sidste 12 år som familiekonsulent hos Integrationsnet. Rana har desuden undervist i modtagerklasser i 7 år, har været kulturformidler og underviser i jobbeskæftigelse for voksne flygtninge. Hun er certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi ved Susan Hart og Marianne Bentzen, en viden hun bruger i sit pædagogiske arbejde som familiebehandler hos Center for Integration. Her er hun optaget af leg og aktiviteter som kan styrke udsatte børns ressourcer, og af at søge at forstå en eventuel dysregulering i hjernen, hvilket er en forudsætning for at regulere og relatere til det menneske hun har med at gøre.

 

Salim El-Daoud : Integrationskonsulent

Integrationskonsulent

Salim El-Daoud

2242 0265 / sae@cefin.dk sae@cefin.dk

Salim El-Daoud / Integrationskonsulent

Salim er uddannet pædagog, og har 14 års erfaring med udsatte unge og familier i sociale belastede områder.

Han har også en solid erfaring som kontaktperson og har arbejdet som boligsocial medarbejder.

Som integrationskonsulent hos Center for Integration arbejder Salim udfra et anerkendende menneskesyn og sætter borgeren i centrum.

Han kom selv til Danmark som flygtning i 1987 og har arabisk baggrund. Salim taler dansk, arabisk, engelsk og tysk.

Sandra Skovgaard Jensen : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Sandra Skovgaard Jensen

2222 8310 / ssj@cefin.dk ssj@cefin.dk

Sandra Skovgaard Jensen / Familiekonsulent

Sandra er uddannet pædagog og har mangeårig erfaring som familiekonsulent - herunder med særlig erfaring med flygtninge og indvandrere. Hun bruger sin pædagogiske viden og sproglige kompetencer (russisk og litauisk) når hun vejleder og støtter både børn og voksne. Sandra har desuden gennemgået en række kurser, herunder Neurosequential Model of Therapeutics (NMT).

Sandra taler og skriver dansk, russisk, litauisk og engelsk

 

 

Sara Ghebre Andom : Familiekonsulent

Familiekonsulent

Sara Ghebre Andom

2233 5232 / sga@cefin.dk sga@cefin.dk

Sara Ghebre Andom / Familiekonsulent

Sara er uddannet pædagog og har mange års erfaring som integrationskonsulent for unge og familier, 14 års erfaring som skolepædagog i Aarhus kommune, samt været ansat ved Mor/Barn projekt under Dansk Flygtningehjælp. Som familiekonsulent for Center for Integration brænder Sara for arbejdet med mennesker og i at formidle viden om samfundet, skabe kultur- og sprogforståelse, samt bygge bro mellem den enkelte eller familien og systemet.

Sara taler dansk, tigrigna og amharisk.