Det gør vi

Mentor

Til job- og aktivitetsparate

Traumer, eksilstress og socioøkonomisk stress kan stå i vejen for uddannelse og beskæftigelse. Misforståelser og fordomme kan også være store hindringer.

Vi er eksperter i at lave det gode match, og vi har specialiseret viden om kultur, sprog og kendte stressorer hos borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Målgruppe

Vi målretter vores mentorindsatser til job- og aktivitetsparate borgere med minoritetsbaggrund. Mange i denne målgruppe er plaget af traumer, eksilstress, socioøkonomisk stress, ligesom manglen på sproglige færdigheder kan være en stor hindring i forhold til job.

Hvad kan vi

I Center for Integration er vi eksperter i at matche den rette mentor med borgeren. Vi kender værdien af det gode match – særligt i forhold til borgere med minoritetsbaggrund.
Vi har stor viden om de problemstillinger, som mange nytilkomne kan have med sig, ligesom vi kender og forstår de problemstillinger, som kan opstå i mødet med det danske samfund. Vores viden og erfaring gør os i stand til at skabe jobrettet progression – selv i de mest komplekse sager.

Mennesker er forskellige – derfor skræddersyr vi hvert eneste forløb.

Vores arbejde

Vores mentorer er nok alene i opgaven, men aldrig alene i sagen. For os er det nødvendigt, at en mentor får en tæt faglig ledelse og sagssparring gennem hele forløbet, så arbejdet med borgeren bliver udført så professionelt som muligt.

Vi har stor opmærksomhed på god kommunikation med sagsbehandler, så der fra myndigheds side opleves lettelse ved at få en mentor tilknyttet. Vi sikrer høj kvalitet i vores skriftlige tilbagemeldinger og har stort fokus på målbar progression.