Derfor gør vi

Vision

Vi vil bidrage til vellykket integration gennem psykosociale ydelser og konsulentbistand i højeste kvalitet. Vi ønsker at samarbejde med landets kommuner og frivillige organisationer om vellykket integration.

Vi vil bidrage til udviklingen af komplementære metoder inden for vores arbejdsfelt, og vi ønsker at dele vores viden med omverdenen.

Vi ønsker at arbejde med integration i bredeste forstand. Vi ser integration som en proces, der går begge veje, og som kan være et mål for mange minoritetsgrupper i samfundet.

Værdier

 

Ressourcefokus

Vi har fokus på, hvordan det enkelte menneske kan udvikle evner og forståelse til at kunne håndtere sin livssituation.

Det regner, og jeg bliver våd
Det regner ikke, og jeg bliver ikke våd
Det regner, men jeg bliver ikke våd

Vi er mest optagede af den sidste sætning. Det er håndteringen af problemer og risici, som er interessant for os, når vi skal yde støtte.

Ansvar

At tage ansvar for eget liv er forbundet med den største glæde. 

Det er fristende at komme til at gøre noget for nogen – også selvom intentionen er at hjælpe. Man kan bilde sig selv ind, at man hjælper. Men det gør man ikke – man gør det for den anden.

I vores arbejde bærer vi et overordnet spørgsmål med os ind i alt det, vi gør sammen med børnene, de unge eller familierne: Hvad kan du selv gøre?

Respekt

Vi ser vellykket integration som en proces, der går begge veje. Vi har respekt for det enkelte menneske, og vi arbejder på at fremme gensidig forståelse.

Ordentlighed

Vi sikrer gennemsigtige og klare aftaler med vores kunder og med dem, som vi hjælper. Vi konkurrerer på kvalitet og går ikke på kompromis med ordentligheden.

Mod

I feltet mellem terapi og pædagogik er der brug for at tænke “ud af boksen”. Vi tør bryde med konventioner og vaner, og vi tør gå nye veje.

Frivillighed

Vi arbejder for at gøre os selv undværlige. Vi er fokuserede på kontakt til frivilligorganisationer, foreningslivet, religiøse fællesskaber, naboer og andre der kan være med til at hjælpe et barn, en ung eller en familie til god trivsel og integration.

En del af noget større

En del af vores overskud går til projekter og tiltag, som bidrager til god integration. Vi vil med vores donationer have særligt fokus på børnene