Derfor gør vi

Vores historie

Jeg oprettede Center for Integration i november 2016 og fik den første opgave i februar 2017. Tre år senere – i februar 2020 – talte Center for Integration 43 ansatte fordelt på ca. 35 årsværk. På det tidspunkt havde vores fire socialfaglige koordinatorer fået samme løsningsfokuserede socialfaglige koordinatoruddannelse, og flere af vores konsulenter og behandlere havde fået opkvalificering og efteruddannelser. Vi havde to udviklingskonsulenter ansat, og vi havde fået opbygget en stærk administration drevet af chefkonsulent og administrativ medarbejder i tæt samarbejde med mig.

Vores konsulenter, behandlere og socialfaglige koordinatorer har modtaget ekstern supervision ved DFTI – Dansk Familieterapeutisk Institut i Aarhus – og vi har lært af DFTI at arbejde med kollegial refleksion. Vores fælles udviklingsdage, den daglige løsningsfokuserede sparring og vores fælles faglige fokus og optagethed havde gjort os til en aktør, der kunne levere fra øverste hylde i nogle af de mest komplicerede børne- og familiesager i landet.

Vi har fra mange samarbejdspartnere fået en masse ros og anerkendelse gennem vores virke. Det er jeg meget stolt over. Og jeg har set, hvordan vores indsatser har været med til at skabe varige og positive forandringer for rigtig mange børn, unge og familier i særdeles udsatte positioner. Det har været en meget stor glæde at være med til at skabe disse forandringer for andre mennesker.

I februar 2020 lavede vi konferencen Viden & Værktøjer sammen med Røde Kors Akademiet, hvor vi havde over 200 deltagere på Kulturmaskinen i Odense. Man kan læse mere om konferencen og se programmet fra dagen her på vores hjemmeside. Det var en fantastisk dag med praktikere fra hele landet – herunder socialrådgivere, psykologer, medarbejdere på opholdssteder, familiekonsulenter, sundhedsplejersker, integrationsvejledere, mentorer, boligsociale medarbejdere, lærere og pædagoger. Jeg var stolt, da jeg sammen med Røde Kors Akademiet bød velkommen til dagen, og sammen var vi overbeviste om, at vi fremover ville afholde en sådan konference hvert år, som med lav deltagerbetaling kunne sikre formidling til flere praktikere.

I perioden frem til i dag har vi løst opgaver i 18 kommuner i hele landet – dog primært her i det jyske. Vi har oplevet mange fantastiske samarbejdsrelationer, hvor vi sammen med sagsbehandlere og deres ledere har skabt skræddersyede foranstaltninger til udsatte børn, unge og familier. Jeg nærer en kæmpe respekt for socialrådgiverne og deres ledere, som ofte arbejder under meget stort pres.

Den store vækst var dog i meget høj grad båret af samarbejdet med én kommune, hvor Center for Integration blev inviteret til at blive fast leverandør i 2019. Denne aftale blev indgået uden leverandøraftale, og alle opgaver kunne således opsiges med en måneds varsel. Retrospektivt kan jeg se, at det ikke var en god aftale, og at der selvfølgelig manglede en egentlig leverandøraftale. 

Denne ene kommune havde gennem tre år erfaret, at mange af de nyankomne familier havde komplekse problemstillinger og dermed havde behov for længerevarende familierettede indsatser. Kommunen oplevede et betydeligt behov for bedre koordination, viden og information om målgruppen, samtidig med der var kommet et stadigt større fokus på negativ social kontrol, antiradikalisering samt blevet vedtaget en Ghettoplan.

Kommunen havde brug for en ekstern leverandør til at levere hurtigere og mere præcist end egne indsatser var i stand til. Vores samarbejde med pågældende kommune var på daværende tidspunkt veletableret, og man ønskede derfor, at Center for Integration skulle levere alle indsatser i alle aktive sager i en del af deres familieafdeling. Det var ikke svært at sige ja til!

En februardag i 2019 sad jeg således til bords med øverste ledelse i denne kommunes familieafdeling, som visiterede 25 børn- og familiesager til os på én gang. Vi leverede i forvejen i mange sager, og endnu flere kom til efter denne dag i februar. Vi lavede aftale om faste lave priser, som var fuldstændig sammenlignelige med kommunens egne indsatser (i mange tilfælde billigere end en lignende indsats fra kommunens egne udførerled). Alt tegnede lyst og lovende for begge parter.

Det var en stor ære at blive bedt om at være denne kommunes faste leverandør, og samarbejdet blev hurtigt en meget stor fornøjelse. Jeg har i dette samarbejde mødt meget fagligt kompetente og engagerede socialrådgivere, og jeg har erfaret, hvor meget man kan udrette, når bestiller og udfører samarbejder helt tæt.

Desværre var der stor budgetoverskridelse i den pågældende kommunes familieafdeling i 2019. Der var blevet anbragt flere, end man havde regnet med, ligesom der var budgetoverskrideler ift. forebyggende foranstaltninger, ansættelser m.v. Således blev der i kommunen lagt en plan for, hvordan man kunne justere udgiftsniveauet i 2020. Denne spareplan betød, at Center for Integration i 2020 oplevede, at 45 foranstaltninger blev bragt til ophør i meget højt tempo. Vi mistede opgaver i denne ene kommune svarende til knapt 18 årsværk udførende konsulenter fra marts til maj 2020! Som konsekvens heraf måtte vi også reducere på den faglige ledelse og administration samt stoppe en række udviklingsprojekter. Reduktionerne skete samtidig med Corona-nedlukningen af landet, som bl.a. betød et midlertidigt stop for igangsættelse af foranstaltninger til børn, unge og familier.

Udover to omgange med masseafskedigelser i 2020 måtte vi også fraflytte vores fantastiske kontorfaciliteter i Skanderborg. Men omfanget og hastigheden af den store nedgang i 2020 var meget vanskelig at følge med i, og vi kom således ud med negativt resultat i 2020.

2020 var således et meget hårdt år for Center for Integration, og centret er i dag forandret. Jeg har sammen med alle tilbageværende konsulenter oplevet styrken ved en nærmest familiær atmosfære i organisationen, ligesom vi alle har oplevet værdien ved at være en del af et fagligt fællesskab med mange forskellige fagligheder og personligheder. Det har længe pint mig, at centrets ansatte ikke længere har samme muligheder for sparring og faglig udveksling, og jeg har derfor afsøgt forskellige veje at gå.

Overdragelse til Flora Familie

Det er mig derfor en meget stor glæde at have indgået aftale med Rania Radi og Flora Familie om en overdragelse af alle vores aktiviteter. Og det glæder mig, at alle ansatte bakker denne overdragelse op og kan se, at de nu vil opleve igen at være en del af et større fagligt fællesskab.

Jeg har samarbejdet med Rania Radi siden hun i 2019 oprettede opholdsstedet Florahuset. Jeg har oplevet et meget stort værdimæssigt fællesskab med Rania, og jeg har været meget imponeret over Ranias ukuelige optimisme og styrke, ligesom jeg har været utrolig glad for vores mange faglige udvekslinger. Jeg er derfor meget tryg ved at overdrage alle vores aktiviteter til Flora Familie pr. 1. juni, og jeg ser frem til at samarbejde med Rania omkring denne overdragelse gennem hele maj og juni måned.

Jeg takker alle kommunale samarbejdspartnere for samarbejdet og ønsker jer et godt og frugtbart samarbejde med Flora Familie og Florahuset, som man kan læse mere om her: https://florahuset.dk/

Sidst – men ikke mindst – vil jeg takke alle nuværende og tidligere ansatte for følgeskabet og for at bidrage til centrets virke. Det har været en meget stor ære at få lov til at være jeres leder, og jeg har været utrolig glad for at fornemme den store trivsel og det stærke engagement i gruppen. Jeg vil savne jer alle!

Mads Bentzen