Derfor gør vi

Vores historie

Holdet bag Center for Integration er en blandet skare af dedikerede medarbejdere med høj faglighed. Tilsammen har vi en bred pædagogisk, socialfaglig og flygtningespecifik viden og forståelse, som er fundamentet for vores leverancer af psykosociale ydelser.

Vi leverer høj kvalitet – og vi skræddersyr altid vores tilbud i samarbejde med den enkelte kommune. Som virksomhed er vi taknemmelige for de fantastisk medarbejdere, som hver dag er med til at hjælpe nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund.

Efter mange års tilløb, og ud fra et brændende ønske om at tage del i forebyggelsen og være med til at arbejde for god integration, tog Mads Bentzen initiativet til at starte Center for Integration i december 2016.

Siden arbejdet med nogle af de mest kriminelle unge i Aarhus Kommune i 2008-11, hvor langt de fleste af disse såkaldte ”indvandrerdrenge” i virkeligheden var børn af flygtninge, har han været dybt optaget af at forsøge at forstå mere om opvækstbetingelserne for børn, der vokser op i familier med traumer, eksilstress og socioøkonomisk stress. Og ud af dette ønske om at forstå, blev han stærkt optaget af feltet mellem terapi og pædagogik.

Med fem år hos Integrationsnet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp, fik han mulighed for at arbejde med forebyggelse, da de primære opgaver her var at hjælpe nyankomne flygtninge. Det gav også en stor erfaring med ledelse af pædagoger, socialrådgivere, terapeuter, psykologer og pædagogiske konsulenter.

En ansættelse hos Røde Kors Asylafdeling var næste skridt på vejen. Mads var i 2016 områdeleder for Pædagogisk Enhed i Røde Kors Asylafdeling med ansvar for Jylland og Samsø og havde derudover ansvaret for den landsdækkende konsulentfunktion, der betjente alle pædagogiske enheder samt varetog en del eksterne formidlingsopgaver.

Samme år skete der meget store tilpasninger i Røde Kors Asylafdeling, og Mads valgte at forfølge drømmen om at etablere Center for Integration. Flere og flere familier med meget komplekse problemstillinger overgik til integration i Danmark, og kommunerne efterspurgte en samarbejdspartner med stor erfaring på integrationsområdet kombineret med solid indsigt i asylområdet.

I februar 2017 blev den første medarbejder ansat, og vi indtog lokalerne på Danmarksvej i Skanderborg. Under et år senere er Center for Integration gået fra intention til virkelighed. Vi har i dag et rigtig stærkt hold og et meget solidt netværk og beredskabskartotek, der til sammen gør, at vi er i stand til at lave det helt rigtige match, når kommunerne efterspørger vores ekspertise.

Center for Integration er klar til at hjælpe.